KOF

 • "Tetszőleges méretű infrastruktúra,
  akár egy napra is."
  Gazdag Ferenc

 • "KOF: ahol az informatika szolgálja
  a stratégiai célokat, nem pedig fordítva"
  Buza István Csaba

 • "Önkiszolgáló portálfelületen, igény szerint
  bárhonnan, bármikor Virtuális Szerver kapacitás létesülhet"
  Vadas Ernő

 • "Nem számít a beszerzési stop,
  önálló és rugalmas marad
  az intézményi informatika."
  Varga Balázs

 • "Költözik a szervezet?
  Az új IT-rendszerek előbb fognak működni,
  mint a kávéfőző."
  Geist Éva

Hatékony

A Kormányzati Felhő infrastruktúrájából nyújtott számítási és tárolási kapacitás optimális esetben akár néhány perc alatt az ügyfelek rendelkezésére állhat.
Tovább

Biztonságos

A Kormányzati Felhő egy egységes, központosított, rendszeres biztonsági audittal üzemeltetett, virtuális infokommunikációs infrastruktúra.
Tovább

Fenntartható

A Kormányzati Felhőhöz csatlakozó intézmények leállíthatják elavult szervereiket, megszüntethetik rossz hatásfokkal hűtött géptermeiket, szerverszobáikat.
Tovább

Kormányzati célokra tervezve

A Kormányzati Felhő egységes, biztonsági szempontból rendszeresen auditált infokommunikációs infrastruktúra. A központosított infrastruktúrában a megfelelő szintű informatikai biztonság jóval kevesebb emberi erőforrással ellenőrizhető és valósítható meg, mint a szigetszerűen elhelyezkedő számos apró gépterem, szerverszoba esetében. Az alacsonyabb létszámú személyzet, a kevesebb telephely egyszerűbbé teszi a szabályzatok megvalósítását, annak ellenőrzését. A kialakított felhőalapú szolgáltatás megfelel a magyar kormányzatban előírt biztonsági előírásoknak, ugyanakkor alkalmas a kormányzat és közigazgatás különböző infrastrukturális igényeinek kielégítésére is.

A felhő szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek mentesülnek a fizikai infrasruktúra által okozott problémák alól. A beszerzéstől a gépterem kialakításán át az esetleges meghibásodások javításáig, az üzemeltetés költségeit és feladatait a szolgáltató NISZ ZRt. leveszi az igénybe vevő intézmények válláról. Így lehetővé válik, hogy az informatika stratégiai szerepére fókuszáljon. Ilyen módon válik az informatika a mindennapi szakmai munka támogatójává.

Go to top